Privacyverklaring

Ellen Koopmans – Art & Soul, gevestigd aan Carneool 6 9207 GE DRACHTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ellenkoopmans.nl Carneool 6 9207 GE DRACHTEN 0620829228

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ellen Koopmans – Art & Soul verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellenkoopmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ellen Koopmans – Art & Soul verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen Koopmans – Art & Soul neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ellen Koopmans – Art & Soul bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia                           7 jaar > Adminstratieve bewaarplicht voor ondernemers

Adres                                    7 jaar > Adminstratieve bewaarplicht voor ondernemers

Telefoonnummer               7 jaar > Adminstratieve bewaarplicht voor ondernemers

E-mailadres                          7 jaar > Adminstratieve bewaarplicht voor ondernemers

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen Koopmans – Art & Soul verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sociale media

Ellen Koopmans – Art & Soul heeft op haar site koppelingen voor Facebook. De codes voor deze koppelingen worden aangeleverd door de sociale media bronnen en daarachter zit een cookie. Op de websites van de verschillende sociale media kanalen, waaronder Facebook, kun je lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

 

Cookies

Ellen Koopmans – Art & Soul gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Nieuwsbrief

Ellen Koopmans – Art & Soul verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief. Hiermee willen wij onze klanten informeren over uiteenlopende zaken. Wij verzenden alleen nieuwsbrieven naar klanten die toestemming hebben gegeven om deze te ontvangen. Onze nieuwsbrieven bevatten onderaan een link waarmee klanten zich kunnen afmelden. De e-mailadressen waarnaar wij nieuwsbrieven versturen, verstrekken wij niet aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen Koopmans – Art & Soul en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellenkoopmans.nl.

Ellen Koopmans – Art & Soul wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ellen Koopmans – Art & Soul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ellenkoopmans.nl

Aanpassen Privacy Statement

Ellen Koopmans – Art & Soul behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.