Algemene voorwaarden

 

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden, diensten en goederen van Ellen Koopmans
 • Door het betalen van de factuur verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Je deelname is pas definitief wanneer je na je inschrijving een bevestiging ontvangt, met eventuele aanvullende informatie en een factuur. De volgorde van inschrijving bepaalt de deelname.
 • De factuur dient vooraf en per bank te zijn voldaan, anders kun je niet deelnemen aan de geplande workshop of cursus. Uitzondering hierop zijn de facturen voor individuele sessies, deze ontvang je na elke sessie.
 • Het bedrag voor cursussen en workshops is inclusief 21% BTW. Zakelijk tarief op aanvraag.
 • Ellen Koopmans kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding, andere persoonlijke schade voortvloeiend uit tekenlessen, workshops, individuele sessies, of schade aan eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, noch voor eventueel door de cursist/cliënt veroorzaakte schade.
 • Deelname aan een cursus kan kosteloos worden geannuleerd tot een week voor aanvang van de cursus. Bij afmelding van deelname tot 3 dagen voor aanvang van de cursus wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij afmelding van deelname aan de cursus binnen 48 uur voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 • Een losse workshop kan kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur voor aanvang van de workshop. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor aanvang van de workshop wordt deze volledig in rekening gebracht.
 • Voor elke cursus/workshop is een minimum van 6 deelnemers vastgesteld.
 • Ellen Koopmans behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt bij annulering binnen een week teruggestort.
 • Wanneer een cursist afwezig is, kan deze les ingehaald worden op een ander moment in een andere groep, mits daar gelegenheid voor is. Is het niet mogelijk om de les op een ander tijdstip in een andere groep in te halen, dan is het voor eigen rekening. Graag afmelden als je verhinderd bent.
 • Als de cursist voortijdig stopt met de cursus blijft de betalingsplicht bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden wordt samen met de cursist naar een oplossing gezocht.
 • Indien een cursusles niet doorgaat vanwege afwezigheid van de docent, wordt de les op een later afgesproken tijdstip ingehaald.
 • Indien een losse workshop niet doorgaat vanwege afwezigheid van de docent, wordt deze in overleg op een later tijdstip opnieuw ingepland of wordt je betaling teruggestort.
 • De lesruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Cursisten worden geacht zelfstandig trap te kunnen lopen.

Klik hier om je aan te melden voor een cursus of workshop.